Fullständiga bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller fr.o.m. 2022-11-01 för dig som privatperson som själv eller genom ombud träffar avtal med Saxnässtuga.se avseende logi.

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimering sker vid ankomst.

Ansvarig uthyrare

Saxnäs Stuga, Delmaco AB

Bokningens bindande verkan

Din bokning blir bindande för såväl dig som för Saxnäs Stuga så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt och en första betalning om 30 % av hyran erlagts. Bokningsvillkoren gäller omgående oavsett om Du erlagt betalning helt eller delvis.

Betalning

Du väljer mellan att förskottsbetala ditt boende via faktura eller Paypal via webbplatsen www.saxnasstuga.se. Ta alltid med bekräftelsen och kvitto på förskottsbetalning vid ankomst.

Uthyrarens skyldigheter

Det åligger Saxnäs Stuga att upplåta boende enligt villkor som överenskommits vid bokningen.

Efter att bokningen bekräftats och den första betalningen erlagts svarar Saxnäs Stuga för att Du som Gäst erhåller nödvändig information och handlingar för Din vistelse och att Du omgående informeras om alla eventuella förändringar som rör din bokning. Vi reserverar oss för myndighetskrav eller hinder utanför vår kontroll som påverkar vår möjlighet att fullfölja uthyrningen.

Skyldigheter som kund

Som kund har Du skyldighet att:

  • själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
  • följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för stugan/lägenheten, transportmedel, etc.
  • ansvara  för skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit oaktsam.
  • inte låta andra personer än de som omfattas av bokningen, övernatta i stugan eller på tomten.
  • inte låta husdjur vistas i de stugor där husdjur är förbjudet.
  • följa instruktioner och regler avseende sopsortering och avfallshantering i övrigt.   
  • städa före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer en kostnad om 1 000 kr att debiteras. (Städning vid avresa kan bokas för 950 kr per stuga.)

 Rökning är helt förbjudet i samtliga våra fastigheter.

Ankomst och avresa
Stugan står till ditt förfogande tidigast från kl. 15.00 ankomstdagen. Avresedagen sker utcheckning senast kl. 11.00. Eventuell annan ankomst- och avresetid enligt överenskommelse

Sen ankomst
Stugan är reserverad för ankomst senast kl. 18.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela detta via telefon samma dag eller e-post dagen innan för att inte riskera att stugan hyrs ut till annan gäst.

Avbokning och utebliven ankomst

Du kan avboka boendet. Avbokning görs via mail, info@saxnasstuga.se. För avbokning som sker 7 dgr eller mindre före ankomst tar vi ut en avbeställningsavgift motsvarande 30 % av hyran. Uteblir Du utan avbeställning är du skyldig att betala hyra för avtalad tid. För avbeställning i I övriga fall tar vi ut en expeditionsavgift om 100 kr.  Om Saxnäs Stuga haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig också för dessa. Notera att avbeställningen är giltig först när du erhållit bekräftelse från oss.

Vid Tvist

Vänd dig i första hand till oss med eventuella klagomål. Skulle vi inte komma överens, kan Du som Gäst vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Force Majeure

För de fall resan inte kan genomföras på grund av hinder utanför uthyrarens kontroll som uthyraren inge skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är uthyraren fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Även hinder till följd av att underleverantör eller annan i tidigare led inte uppfyllt sina åtaganden omfattas.

Personuppgiftslagen

Genom att slutföra bokningen samtycker du till att personuppgifter får behandlas av Saxnäs stuga. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration och att tillförsäkra att vi har tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla ovanstående syften. Efter det raderas dina uppgifter.